Zastępstwo przed Sądami i organami administracji publicznej

Zastępstwo przed Sądami i organami administracji publicznej

Wiemy, że dla naszych Klientów czas to pieniądz, dlatego też zawsze staramy się doprowadzić do ugodowego rozwiązania sprawy. Jeżeli jednak w danej sytuacji zawarcie z kontrahentem ugody okaże się niemożliwe, to gwarantujemy profesjonalne prowadzenie sprawy sądowej i egzekucyjnej. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów, w szczególności:

  • wsparcie prawne w rozwiązywaniu konfliktów w biznesie,
  • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty lub do zaniechania naruszeń prawa,
  • prowadzenie mediacji oraz negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu,
  • sporządzenie pozwów w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak również z zakresu prawa pracy,
  • opracowywanie wniosków, apelacji i innych pism procesowych,
  • sporządzanie wezwań przedsądowych wezwań, w tym wezwań do zapłaty i zaniechania naruszeń,
  • reprezentacja klientów polskich i zagranicznych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.
  • szczegółową i profesjonalną analizę szans i ryzyka wybranego sposobu dochodzenia roszczeń,
  • aktywne nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz bieżące informowanie Klienta o podejmowanych działaniach,