Umowy oraz zobowiązania

Umowy oraz zobowiązania

Prawidłowe określenie praw i obowiązków stron umowy to klucz do bezpiecznej realizacji danego kontraktu. Umiejętne przygotowanie postanowień umowy może zabezpieczyć przed wieloma nieprzewidzianymi okolicznościami, które mogą pojawić się w toku stosunków gospodarczych. Z drugiej strony niezbędne jest odpowiednie wyważenie ryzyk prawnych i rozłożenie ich w kontrakcie w taki sposób aby biznesowe uzgodnienia stron były zachowane i aby możliwe było zawarcie umowy. Bazując na doświadczeniach naszych prawników jesteśmy w stanie profesjonalnie przygotować lub zaopiniować dla naszych Klientów umowy cywilnoprawne, w szczególności:

  • umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości oraz umowy sprzedaży nieruchomości,
  • umowy handlowe,
  • umowy pracownicze oraz kontrakty managerskie,
  • umowy z branży IT,
  • umowy najmu, umowy dzierżawy, w tym specjalistyczne umowy najmu powierzchni w centrach handlowych i halach magazynowych,
  • umowy zlecenia i umowy o dzieło,
  • umowy pośrednictwa.