Prawo budowlane

Prawo budowlane

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej procesów budowlanych każdym etapie inwestycji począwszy od zakupu gruntu pod inwestycję, przygotowania procesu budowlanego aż do zakończenia realizacji inwestycji. Zespół kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zarówno po stronie inwestorów jak i wykonawców.

W zakresie prawa budowlanego oferujemy w szczególności:

  • przygotowanie umów o roboty budowlane w przedmiocie realizacji inwestycji takich jak: budowy centrów handlowych, hal produkcyjnych, budynków mieszkalnych czy domów jednorodzinnych,
  • wsparcie w negocjacjach, opiniowani umów (również kontraktów w zgodzie ze standardami FIDIC), zarówno pomiędzy inwestorami i wykonawcami, jak również generalnymi wykonawcami i podwykonawcami,
  • bieżąca obsługa prawna inwestycji,
  • renegocjowanie warunków umów, w tym przedłużanie terminów realizacji, zmiany zakresu robót, czy też formy lub wysokości wynagrodzenia,
  • doradztwo w zakresie roszczeń, w tym obciążania karami umownymi czy też badanie możliwości roszczeń o wynagrodzenie za roboty dodatkowe,
  • opracowanie pism ze stanowiskiem danej strony procesu inwestycyjnego,
  • wsparcie w pozyskaniu niezbędnego finansowania,
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej, a także sądami powszechnymi we wszelkich sporach budowlanych.