Prawo bankowe

Prawo bankowe

Zdając sobie sprawę z zawiłości i specyfiki procedur bankowych, mnogości dokumentów, z którymi musi zapoznać się kredytobiorca oraz przedstawić w toku procesu związanego z uzyskaniem finansowania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria świadczy również profesjonalne doradztwo w zakresie prawa bankowego oferując swoim Klientom wsparcie na każdym etapie pozyskiwania finansowania. Naszą pomoc oferujemy w szczególności w zakresie:

  • analizy prawnej, negocjowania umów kredytowych jak i innych umów zawieranych z bankami,
  • analizy prawnej, negocjowania warunków i treści gwarancji bankowych,
  • doradztwa prawnego w zakresie umów rachunków escrow i rachunków powierniczych,
  • rozwiązywania na etapie przedsądowym sporów z bankami powstałych w związku z realizacją umowy kredytowej,
  • doradztwa prawnego przy ustanawianiu i przenoszeniu zabezpieczeń,