Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest szeroko pojęte prawo nieruchomości. Doradzamy inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym poprzez aktywne uczestnictwo w procesie negocjacyjnym, opracowując projekty umów, współpracując z notariuszami i wspierając naszych Klientów na każdym etapie transakcji.

 

W zakresie prawa nieruchomości oferujemy w szczególności:

  • obsługę prawną transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych, w tym identyfikację ryzyk towarzyszących transakcjom związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości oraz doradztwo w zakresie eliminacji bądź ograniczenia tych ryzyk,
  • badanie stanu prawnego i finansowego potencjalnego kontrahenta, w tym aktualizacja i regulacja stanu prawnego ujawnionego w księgach wieczystych nieruchomości, ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach,
  • działania związane z zagospodarowaniem nieruchomości, w tym prowadzące do zmiany przeznaczenia gruntów oraz zmian w sposobie zagospodarowania przestrzennego,
  • planowanie struktur prawnych oraz finansowania transakcji i inwestycji wraz ze wdrażaniem struktur korporacyjnych dla realizacji inwestycji nieruchomościowych,
  • obsługę prawną transakcji najmu nieruchomości w tym biurowych, handlowych, przemysłowych lub logistyczno – magazynowych – zarówno po stronie wynajmujących i najemców,
  • obsługę prawną finansowania, nabywania i zabudowy nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz kompleksową obsługę podatkową transakcji i inwestycji nieruchomościowych,
  • obsługę prawną przetargów na roboty budowlane oraz negocjowania i realizacji kontraktów budowlanych – po stronie zarówno zamawiających, jak i wykonawców,
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących w szczególności realizacji inwestycji, m.in. decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę itd.,
  • opracowanie i opiniowanie umów dotyczących budowy dróg, infrastruktury i służebności, zawieranych z władzami, dostawcami mediów i sąsiadami w związku z realizacją inwestycji budowlanych.